Smart City Berlijn | Intelligente steden-uitdaging

Smart City Berlijn |  Intelligente steden-uitdaging

[ad_1]
Berlijn inspireert – als creatieve metropool, als start-up hub, als plek voor innovatieve technologie en wetenschap. Berlijn-Brandenburg is een van de meest dynamische economische regio’s in Duitsland. Berlijn wordt niet geassocieerd met één bepaalde industrie, maar is een bloeiende internationale start-up hub. De stad en de omliggende gebieden bieden een geweldig ecosysteem voor de ontwikkeling van disruptieve startups: grote hoeveelheden durfkapitaal, succesvolle incubators, accelerators, universitair afgestudeerden en bloeiende ondernemers. Er is een bijzondere concentratie van start-ups in de digitale economie. IT- en internetstartups in Berlijn ontvangen de meeste VC van heel Duitsland. Het bloeiende ondernemersecosysteem van de stad is gebaseerd op een fantastische populatie van getalenteerde en creatieve mensen van over de hele wereld, die meer dan 180 nationaliteiten vertegenwoordigen. Berlijn is niet alleen een van de meest aantrekkelijke zakencentra in Duitsland, het is ook een laboratorium voor efficiënte infrastructuur, informatienetwerken, duurzame mobiliteit, creativiteit en de combinatie van hoge productiviteit met een uitstekende levenskwaliteit. Smart City staat voor een integrale aanpak van de vele onderwerpen en vraagstukken waar de stad de komende decennia mee te maken krijgt. Het is ook vermeldenswaard dat Berlijn en omgeving jonge mensen een hoge levenskwaliteit bieden, met lage kosten voor levensonderhoud in vergelijking met vergelijkbare Europese steden. n april 2015 besliste de Berlijnse senaat over de Smart City Berlin-strategie. De doelstellingen van de smart city-strategie omvatten het vergroten van het internationale concurrentievermogen van de metropoolregio Berlijn-Brandenburg, het verhogen van de hulpbronnenefficiëntie en klimaatneutraliteit van Berlijn tegen 2050, en het creëren van een proefmarkt voor innovatieve toepassingen.
Berlin Partner for Business and Technology helpt deze doelstellingen te realiseren. Als vereniging voor het ontwikkelen van bedrijven en het promoten van technologieën worden groei en innovatie in Berlijn sterk ondersteund. Smart city speelt een essentiële rol. De expertise en het uitgebreide service- en informatieaanbod maken het mogelijk om bedrijven en projecten te ondersteunen bij alle smart city-gerelateerde onderwerpen. De ambitie is om met ICT concrete oplossingen te ontwikkelen die Berlijn efficiënter, gezonder, duurzamer, leefbaarder en schoner maken. Een organisatorisch raamwerk en netwerkbesluitvormingsprocessen helpen de stad om slimme technologieën tot stand te brengen. Dit omvat zowel productieprocessen, diensten en technologieën als infrastructuren die geïntegreerd, genetwerkt, wederzijds ondersteund en geïmplementeerd zijn door middel van de nieuwe “slimme” informatie en communicatie. In Berlijn zijn er veel interdisciplinaire projecten die synergieën genereren en benutten vanuit de publieke sfeer, wetenschap en onderzoek, maar ook uit het bedrijfsleven. Dankzij het uitstekende onderzoekslandschap en het grote aantal innovatieve bedrijven heeft de stad nu al een enorm potentieel, met name op het gebied van energietechnologieën, transport, mobiliteit, logistiek, informatie- en communicatietechnologieën, gezondheidszorg en fotonica.
[ad_2]