Eind januari 2022 werden in Duitsland ongeveer 178.000 daklozen ondergebracht

Relevante artikelen

Voor het eerst zijn er landelijke statistieken van opgevangen daklozen gepubliceerd

Persbericht nr. 299 van 14 juli 2022

Niet-gebonden personen waren goed voor 41% van de opgevangen daklozen Aanzienlijk meer dakloze mannen dan vrouwen werden opgevangen Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen en Berlijn rapporteerden het grootste aantal daklozen dat werd opgevangen WIESBADEN – Op 31 januari 2022 werden ongeveer 178.000 mensen gemeld als daklozen in Duitsland en ondergebracht in bijvoorbeeld tijdelijke overnachtingsmogelijkheden, noodopvang of collectieve woonruimten. Het Federaal Bureau voor de Statistiek (Destatis) meldt dat bijna 74.000 van de opgevangen daklozen ongebonden waren (41%), zo blijkt uit de statistieken die voor het eerst zijn samengesteld uit rapporten van gemeenten en instellingen. Iets minder dan 59.000 (33%) daklozen werden opgevangen als gezin of koppel met kinderen in een gezamenlijk huishouden. Ongeveer 23.000 mensen (13%) (inclusief de kinderen) woonden tijdens de huisvesting in een eenoudergezin. Ongeveer 4.500 mensen (3%) werden ondergebracht als koppels zonder kinderen. Van de overige ongeveer 18.000 mensen (10%) werd geregistreerd dat ze in “andere meerpersoonshuishoudens” woonden of het type huishouden was niet bekend.

naar de top

Relevante artikelen