Of het nu gaat om waardering voor de organisatie of verwachtingen van stiptheid, er zijn een paar delen van de Duitse etiquette die het waard zijn om te weten voordat u naar het land verhuist.

Duitslands diversiteit aan levensstijl, voorkeuren en etnocultuur heeft geleid tot een ruimdenkende en tolerante samenleving. Ondanks sociale ontwikkelingen blijft het gezin een belangrijke eenheid van identiteit en trots voor Duitsers. Goed onderwijs, een hoge levensstandaard en grote vrijheid stellen het land in staat positief om te gaan met transities en uitdagingen. Duitsers respecteren perfectionisme op alle gebieden van het zakelijke en privéleven.

Orde, privacy en stiptheid staan ​​bij Duitsers voorop.

Een belangrijk onderdeel van de Duitse cultuur is handen schudden. Het is gebruikelijk om iemand de hand te schudden als je hem voor het eerst ontmoet. Het is onbeleefd om de hand te schudden met één hand in je zak en ze niet in je zakken te steken als je met iemand praat.

Wees op tijd

Stiptheid is gebruikelijk in Duitsland. Op tijd zijn is een belangrijk onderdeel van de sociale etiquette. Voor zakelijke bijeenkomsten en sociale gelegenheden is stiptheid ontzettend belangrijk. Als je een afspraak hebt met vrienden, kom dan op het afgesproken tijdstip aan.

Wanneer u bij een privéwoning wordt uitgenodigd voor een kopje koffie of diner in de middag, is het goed om een ​​klein cadeautje voor de gastheren mee te nemen. Bloemen, een fles wijn of snoep zijn een passend cadeau.

Vrouwen

Belangrijke veranderingen vonden plaats tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, toen vrouwen door een tekort aan mannen gezagsposities gingen bekleden. Ze bleven actief op de arbeidsmarkt. Ze streefden naar hoger onderwijs en werden een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking van het land en hielden tegelijkertijd het huishouden.

Titels en namen

Duitsers lijken gereserveerd en onvriendelijk totdat je ze leert kennen. Het geeft een goede indruk om titels correct te gebruiken. Naast Herr (Mr.) en Frau (Ms.) zijn academische en andere titels vrij belangrijk. Een arts is ofwel voor een arts of een houder van een Ph.D. Fraulein (Miss) wordt niet veel gebruikt. Het is passender om Frau te gebruiken, omdat het neutraler is en de burgerlijke staat van de vrouw niet aangeeft.

De Duitse taal heeft een formele en informele aanspreekvorm.

Gebruik altijd de formele Sie samen met de achternaam. Du (you) komt veel voor bij jongere mensen en vrienden, maar ook bij kinderen. Gebruik het samen met de voornaam. Als u niet zeker weet welke vorm u moet gebruiken, luister dan naar welke aanspreekvorm de persoon met wie u spreekt, gebruikt en neem dezelfde vorm aan.

Recycling

Recycling is de bijdrage van Duitsland aan de wereldwijde strijd om het milieu te sparen, en het land is zeer succesvol geweest in zijn strijd tegen de groeiende afvalbergen.

Afval wordt in Duitsland vaak gescheiden, in particuliere woningen en soms ook in openbare bakken. Er zijn aparte afvalgebieden voor glas, papier en verpakkingen. Particuliere woningen kunnen ook een aparte container hebben voor organisch afval, zoals koffiemalen en etensresten.

Relevante artikelen